top of page

Mucizeler Kursu

Mucizeler Kursu (A Course in Miracles); “uyanış” yolunda içsel sorularının cevaplarını arayan, hakiki kimliğini nasıl bulacağını öğrenmek ve bu dünyadaki asıl işlevini bilmek isteyenlere yardım edecek olan yolu sağlayan bir zihinsel eğitimdir. Kalben arınma ve tanrısal-ruhsal kuralların yaşama geçirilmesi ile ilgilidir.

Program içeriği

Zihni sistematik bir şekilde disipline edecek günlük pratikleri sunarken bir yandan da evrensel ruhani konularla ilgili hakikatleri açıklar. Kurs İlahi kaynaktan “içsel dikte” yolu ile gelmiş ve toplam 7 yılda yazılarak kitaplaştırılmış bir programdır. Orijinal dili İngilizce’dir. Yaklaşık 1300 sayfadan oluşan bu kitabın kendi içinde 3 ana bölümü vardır: Metin, Öğrencilere Çalışma Kitabı ve Öğretmenlere El Kitabı.

Metin bölümü, kursun sistemini açıklar ve evrensel hakikatlerle ilgili teorik bilgiler verir. Kursun dayandığı düşünce sisteminin kavramlarını ortaya koyar ve içerdiği bilgilerle günlük pratik uygulamaları destekler. Ana amaç dersleri uygulayarak deneyimlemektir.

“Evrensel bir teoloji imkansızdır ama evrensel bir deneyim sadece mümkün olmakla kalmaz, gereklidir de. Kursun yöneldiği deneyim bu deneyimdir. Ancak bu sayede tutarlılık mümkün hale gelir çünkü sadece bu sayede belirsizlik son bulur."

Öğrencilere Çalışma Kitabı; 365 ders ve bu derslerin günlük egzersizlerinden oluşan bir zihin eğitimini içerir. Her dersin kendine özgü bir uygulama biçimi vardır. Dersler bir yıl boyunca günlük yaşam akışınızı etkilemeden sadece dersleri içinizden tekrarlayarak yapılır. Kurs boyunca önemli olan günlük okumalar ve kısa uygulamaları yapmaktır.

Kursun amacı; onu uygulayanlara kendi iç öğretmenlerini nasıl bulabilecekleri gösteren bir ruhsal yol sunmaktır. Din, felsefe ya da herhangi bir inanç veya ezoterik bir şifa sistemi değildir. Kurs, tüm dünyada uygulanan ve birçok kişinin yaşamında, inanç sisteminde köklü değişimlere aracılık eden evrensel bir zihin dönüşüm çalışmasıdır. Kursun kullandığı terminoloji Hıristiyanlığa özgü olsa da evrensel ortak tek mesajı aktarır.

Mucizeler Kursu’nun giriş kısmında şöyle yazar:

“Kurs, sevginin anlamını öğretmeyi hedeflemez, çünkü o öğretilebileceklerin ötesindedir. O daha ziyade sizin doğal mirasınız olan sevginin sürekli varoluşunun farkına varabilmenizin önündeki engelleri ortadan kaldırır. Sevginin karşıtı korkudur, fakat her şeyi kapsayanın karşıtı olamaz.”

Bu sebeple Kurs basit bir şekilde şöyle özetlenebilir:

“Gerçek olan tehdit edilemez.

Gerçekdışı olan zaten mevcut değildir .

Burada Tanrı’nın huzuru yatar.”,

Amaç,

Mucizelerin önünü kesen korkuların temizlenmesidir. Şifa korkudan kurtulmaktır. Acı ve korku şu anki gerçekliğimizde vardır, fakat bizim hakiki realitemiz değildirler. Kurs, Hakiki benliğimizi unutmuş ve kendimizi Tanrı’dan ayırmış olduğumuz için korkulu bir rüya içinde olduğumuzu söyler. Bu sebeple şimdiye dek inşa etmiş olduğumuz düşünce sistemimizi tersine çevirmek için illüzyonlara nasıl bakacağımızı öğretir. Egonun sesi yerine içimizdeki hakiki benliğin sesine kulak vermeyi öğreniriz. Affediş (bağışlama), hataları oluşmamış hale getirmek için kullandığımız araçtır. Ve kurs boyunca affedişi nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğreniriz. Çünkü gördüğümüz dünya, kendi iç referans sistemimizin, yani zihnimizdeki düşünce ve duyguların bir yansımasıdır. Günlük dersleri uyguladıkça benlik kavramımız yeniden inşa edilir. Yargılarımızla ve bakışımızı dışa yansıtan algımızla yarattıklarımızın farkına varır ve tüm yansımaların ötesine bakabilmeyi öğreniriz. Ve bu bizi hakiki benliğin, içsel öğretmenimizin keşfine, kendini bilme yolunda iç huzurun adım adım inşasına götürür.

Mucizeler Kursu'nun Kaynağı Nedir?

New York’ta Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde klinik psikoloji bölümünde çalışan Dr. Helen Schucman, 1965 yılında içsel bir ses duymaya başlar. Anlamlandıramadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşar ve psikolojik bir rahatsızlık geçirdiğini düşünür. Fakat sesi dinleyip içeriğini kavramaya başladığında bunu paylaşması gerektiğini anlar. Birlikte çalıştığı William Thetford da metnin felsefesinin bütünlüğünü fark ederek ona yardım etmeye karar verir. Schucman içinden gelen dikteyi aktarır ve Thetford daktilo eder. Yıllar süren bu süreç boyunca Helen Schucman uyanık bir bilinçle metnin diktesini içinde işitir. Kurs’un yazımı yedi yıl sürer ve 1972 yılında tamamlanır. ABD’deei “Foundation for Inner Peace” tarafından 1975 yılında yayınlanır.

Dersleri Nasıl Yapıyoruz?

Katılımcılar için bir WhatsApp grubu oluşturuluyor. Her sabah, günün ders metnini, dersin okunduğu ses kaydını ve güne ait açıklama gönderiliyor. Gerektiğinde bilgilendirici ek metinlerle grup içindeki etkileşim devam ediyor. Dersler genellikle ortalama bir sayfalık bir metinden oluşuyor. Her biri farklı bir zihinsel egzersiz şeklinde. Her gün tek tek uygulanıyor. Gün içinde -istediğiniz zamanda- yaşam akışınızı etkilemeden o günkü dersin fikrini içinizden tekrarlayarak yapılıyor.

Günlük paylaşımlar birlikte ilerlememizi, unuttuğumuz noktada hatırlamamızı ve etkileşimde kalmamızı sağlıyor.

Bu kurs bir sertifika programı değildir.

Kurs Rehberi: Burcu Öztınaz 

Image by Jared Rice
bottom of page