top of page

Reiki İnisiyasyon

İnisiyasyon, bireyin enerjiye açık hale gelmesi, reiki yapma yetisine sahip olma sürecini tanımlar.

  • 20 dakika
  • Online / Yüz Yüze Görüşme

Kişi Bilgileri

oguzkomurlu@gmail.com


bottom of page