top of page

NLP Koçluğu

Neuro Linguistic Programming; cok çeşitli alanlarda başarılı olan insanların, düşünme alışkanlıklarını, davranış kalıplarını, düşünce ve inançlarını inceleyen ve analiz eden bir modelleme işlemidir.

 

Üst düzeyde başarı elde eden insanları, bu başarı düzeylerine ulaştıran nedenler incelenir, modellenir ve danışanlara aktarılarak kendi hayatlarında istedikleri değişim ve dönüşümü yaşaması sağlanır. Danışanların yaşamlarında mükemmel olmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir. Başarılı olmak, olaylara bakış açısını değiştirmek, hedeflere kolayca ulaşmak, fobilerde, istenmeyen duygulardan kurtulmak, özgüveni artırmak, zihni etkili kılmak, verimliliği artırmak, enerjinizi yükseltmek için NLP çok etkili bir yöntemdir. 

iş görüşmesi
bottom of page