top of page

Reiki Sınıfı & İnisiyasyonu

Rei "her yerde var olan", Ki "ruhsal yaşam enerjisi" anlamına gelmektedir. Evren, sonsuz yaşam enerjisiyle doludur. Bu görünmez enerji (elektromanyetik alan) tüm canlıları sarar ve her canlı bu yaşam enerjisi ile titreşir. Reiki, kozmik yaşam enerjisini eller aracılığı ile yönlendirip harekete geçirmenin ilim ve sanatıdır.

Reiki, eller vasıtasıyla enerji aktarımına dayalı kolay ve güçlü bir şifa tekniğidir. Evrensel kaynaktan geldiği için saf ve güvenilir bir enerji çeşididir. Reiki'nin temel amacı; blokajlar oluşan ve kutuplaşarak dengesiz çalışan çakra merkezlerine enerji göndererek dengelenmesini sağlamaktır.

 

Reiki Seviyeleri:

  1. Seviye: Teorik eğitim ve Reiki uyumlama (inisiyasyonu) olmak üzere iki bölümden oluşur. Teorik eğitimde Reiki enerjisinin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nasıl uygulanacağı öğretilir. Reiki tarihi, çakra, aura, enerji bedenleri, kendine ve başkalarına Reiki uygulama konuları anlatılır. Kişi Reiki’ye uyumlandıktan sonra 21 gün kendi üzerinde çalışır. 21 gün sonunda fiziksel düzeyde bir başkasına da Reiki verebilecek, seans yapabilecek düzeye gelir. 

  2. Seviye: Bu seviyede Reiki uygulayıcısının enerjisi artar ve şifa gücü kuvvetlenir. Duygusal seviyede arınmalar gerçekleşir ve ruhsal yolda ilerleme kaydedilir. Kişi artık, Reiki sembolleri aracılığıyla uzaktaki bir kişiye, mekana ve zamana enerji verebilir hale gelir.

  3. Seviye: Öğretmenlik seviyesidir, ruhsal seviyede sorumluluk gerektirir. Bu seviyeye Reiki Master’in onayı ile inisiye olunur. İnisiyasyon tamamlanıp hazır olunduktan sonra kişi artık Reiki’yi öğretip, başkalarını da inisiye edebilir hale gelir. 

 

Reiki eğitimi ve inisiyasyon sonrasında, gerekli çalışmaları başarıyla tamamlayan uygulayıcılara Reiki Uygulayıcılık Sertifikası verilir.

Image by Elia Pellegrini
bottom of page