top of page

Temel Koçluk Eğitimi

Akademimiz tarafından katılımcının seçeceği 2 farklı akredite sertifika türüne sahiptir.Sertifika türleri Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (INTERNATIONAL COACH FEDERATION) ve EuroCard (Passcert) akredite olmak üzere iki farklı akreditasyon kurumu seçeneğini içerir, verilen eğitim içeriği her iki seçenekte de tamamen aynıdır.

Nefes ve Farkındalık Akademi; profesyonel düzeyde geliştirilmiş derslerden oluşan Temel Koçluk programı sunmaktadır.

Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Temel Koçluk Sertifika programı, koçluk mesleği hakkında temel bilgileri, koçluğun kavramlarını ve uygulamalarını kapsayan uluslararası standartlarda bir eğitim programıdır. Programda, koçluğun temelleri, koçluk yetkinlikleri, koçluk modelleri ve teknikleri gibi konular ele alınır.

Programın Amacı:

Temel Koçluk Sertifika Programının amacı; katılımcılara koçluk mesleği hakkında temel bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu sayede katılımcılar, koçluk mesleğine adım atabilirler.

Program İçeriği:

 • Koçluğun tanımı

 • Koçluk nedir? Ne değildir?

 • Koçluk ilkeleri

 • Koçluk etik kuralları ve sorumlulukları

 • Koçluk yetkinlikleri

 • Koçluk modelleri

 • Etkili iletişim becerileri

 • Koçluk teknikleri, uygulama ve araçları

 • Güçlü soru sorma

 • Koçluk görüşmesi ve süreci

Programın Kazanımları

 • Koçluk mesleği hakkında akreditasyon kurumlarının belirlediği etik kuralları öğrenir ve temel bilgi ve becerileri kazanırlar.

 • Koçluk modellerini ve tekniklerini öğrenirler.

 • Koçluk görüşmesi ve sürecini yönetebilirler.

*Temel Koçluk eğitimi zoom üzerinden online olarak verilmektedir. 

konuşmacı
bottom of page